Πολιτική Απορρήτου Καμπούρη

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Kampouris Deli App
Η παρούσα ισχύει από 15.03.2022
Οι παρακάτω πληροφορίες επεξηγούν πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Kampouris Deli App ιδιοκτησίας της Θ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ .
Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Κατεβάζοντας την εφαρμογή
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Kampouris Deli App δωρεάν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Google Play ή από το Αpple App Store. Προς τούτο, πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό πελάτη είτε στο κατάστημα Google Play είτε στο App Store και να καταχωρίσετε εκεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται από την Kampouris Deli και ως εκ τούτου η Θ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  δεν έχει καμία επιρροή και δεν είναι υπεύθυνη γι΄αυτό.
Πρέπει επίσης να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης της εν λόγω εφαρμογής του App Store προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό πελάτη. Όταν κατεβάσετε την εφαρμογή Kampouris Deli App, πρέπει επίσης να αποδεχθείτε τους σχετικούς όρους χρήσης με νομικά δεσμευτική ισχύ.
Όταν κατεβάσετε την εφαρμογή από ένα app store, οι απαιτούμενες προς τούτο πληροφορίες διαβιβάζονται στο app store και συγκεκριμένα το όνομα χρήστη (user name), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού σας, η ημερομηνία/ώρα του κατεβάσματος της εφαρμογής και ο προσωπικός κωδικός ID. Ωστόσο δεν ασκούμε καμία επιρροή ως προς την συλλογή αυτών των δεδομένων και δεν ευθυνόμαστε γι΄αυτό.
Εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής
Πρέπει να εγγραφείτε προκειμένου να εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Για να το επιτύχετε, πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό χρήστη Kampouris Deli. Μπορείτε να αποκτήσετε λογαριασμό Kampouris Deli με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Μέσω της εφαρμογής για κινητά Kampouris Deli (AppStore & Playstore), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί λογαριασμό προς απόκτηση της άυλης κάρτας.
Όταν ανοίξετε έναν λογαριασμό χρήστη στην Kampouris Deli, θα σας ζητήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• χαιρετισμός/προσφώνηση
• όνομα και επώνυμο
• επωνυμία εταιρείας
• διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα)
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
• κωδικός πρόσβασης
Οι ανωτέρω πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στην Kampouris Deli.
Χρήση εφαρμογής
Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Kampouris Deli App, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα που διαβιβάζονται από την φορητή σας συσκευή, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Kampouris Deli App. Αυτές οι πληροφορίες είναι:
• μοναδικός κωδικός ID (UUID Universal Unique Identifier) για συσκευές Android, IDFV (Κωδικός Αναγνώρισης για Πωλητή) για συσκευές iOS.
• διεύθυνση IP συσκευής
• έκδοση εφαρμογής
• φυλλομετρητής (browser)
• λειτουργικό σύστημα και έκδοση
• χώρα και γλώσσα συσκευής
Χρήση Cookies
Τα Cookies αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Τα Cookies είναι μικρά κείμενα αρχείων τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή, και να παρέχουν στην Kampouris Deli ορισμένες πληροφορίες. Τα Cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ούτε να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να καταστήσουν την εφαρμογή πιο φιλική στη χρήση και πιο αποτελεσματική.
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από την τερματική σας συσκευή με αντίστοιχη προεπιλογή μετά την χρήση της εφαρμογής.
Τοπική αποθήκευση
Η Kampouris Deli χρησιμοποιεί τεχνολογία τοπικής αποθήκευσης για προσωρινή τοπική αποθήκευση των πληροφοριών που προέρχονται από το αίτημά σας για εγγραφή. Η τοπική αποθήκευση χρησιμοποιεί την χωρητικότητα αποθήκευσης του δικού σας διαδικτυακού φυλλομετρητή (web browser). Με άλλα λόγια τα δεδομένα αποθηκεύονται στον δικό σας διαδικτυακό φυλλομετρητή (web browser). Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο δικό σας browser για απεριόριστο χρονικό διάστημα και επικαιροποιούνται κάθε φορά, που συνδέεστε στο Kampouris Deli App. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να ελέγξετε ποιά δεδομένα είναι αποθηκευμένα στην τοπική αποθήκευση του browser σας και να “καθαρίσετε” την τοπική αποθήκευση.
Διάρκεια Αποθήκευσης
Διαγραφή των δικών σας δεδομένων χρήστη.
Κατόπιν λύσης ή λήξης της συμβατικής σχέσης, διαγράφονται τα δεδομένα που τηρούνται από την Kampouris Deli, υπό την αίρεση ότι η διαγραφή δεν αντιβαίνει σε νομοθετικά προβλεπόμενη υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων. Το ανωτέρω θα συμβεί εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας.
Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση
Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από την Kampouris Deli αποκλειστικά για την εκπλήρωση του αιτήματος εγγραφής και εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, β του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)
Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους. Δεδομένου ότι τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση σύμβασης συναφθείσας μεταξύ εσάς και της Kampouris Deli, δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση της σύμβασης χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων.
Επεξεργασία δεδομένων από τρίτα πρόσωπα.

Η Kampouris Deli ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για την ορθή επεξεργασία των δεδομένων από την Google, Apple ή οποιονδήποτε άλλο πάροχο εφαρμογών. Παρακαλώ να ανατρέξετε στις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των παρόχων. Δεν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων με αυτές τις εταιρείες.
Τα δικαιώματά σας, Ερωτήσεις και Πληροφορίες
Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για το εάν και ποια προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύουμε, και (δικαίωμα) περιορισμού της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων. Μπορείτε να διορθώσετε ή διαγράψετε τα δεδομένα, που καταχωρίσατε ή να διαγράψετε ολοσχερώς το δικό σας προφίλ χρήστη χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες εντολές στο δικό σας προφίλ χρήστη. Έχετε επίσης δικαίωμα εναντίωσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για την εκπλήρωση σύμβασης, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης εφόσον έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (info@kampourisdeli.gr).
Αρμόδια εποπτική αρχή
Ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα, με την επιφύλαξη κάθε διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, τα καταθέσετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή και συγκεκριμένα του τόπου της κατοικίας σας, της εργασίας σας ή του τόπου της παράβασης, εφόσον πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντιβαίνει στις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Για τυχόν καταγγελία αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή της Kampouris Deli info@kampourisdeli.gr