Στοιχεία επικοινωνίας

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Δημιουργία Eshop μέσω ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της νέας Δράσης του ΕΣΠΑ ‘’e-λιανικό’’ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του λιανεμπορίου έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχειρήσεων:
  • Να έχουν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) – Υφιστάμενες: ο κύριος ΚΑΔ να έχει αποκτηθεί έως 30/9/2019 – Νεοσύστατες: ο κύριος ΚΑΔ να έχει αποκτηθεί από 1/10/2019 έως 17/11/2020
  • Εάν πρόκειται για Υφιστάμενες, να έχει σημειωθεί μείωση του τζίρου μεγαλύτερη ή ίση του 20% στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019
  • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης των ειδών
  • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
  • Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
  • Να έχουν ολοκληρώσει την δημιουργία ή αναβάθμιση του eshop (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  • Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει μια επενδυτική πρόταση
Επιλέξιμες Δαπάνες:
  • Δημιουργία νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος και φιλοξενία
  • Σχετικός εξοπλισμός απαραίτητος για τη λειτουργία του e-shop (server, Η/Υ, εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
Δείτε την προδημοσίευση της δράσης εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έναρξη της δράσης.